ကွန်ဘိုင်နတိုးရစ် (combinatorics) ဆိုသည်မှာ ရေတွက်၍ရသော (countable)[မှတ်စု ၁] ပိုင်းစသီးခြားသင်္ချာဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံများကို လေ့လာသည့် သင်္ချာဘာသာခွဲတစ်ခုဟု အကြမ်းအားဖြင့် ဆိုနိုင်သည်။

မှတ်စု ပြင်ဆင်ရန်

  1. သင်္ချာတွင် ရေတွက်၍ရခြင်း/မရခြင်းသည် အနန္တဖြစ်ခြင်း/မဖြစ်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ။ ရေတွက်၍ရသော အနန္တ (countable infinity) နှင့် ရေတွက်၍မရသော အနန္တ (uncountable infinity) ဟူ၍ အနန္တအနည်းဆုံး နှစ်မျိုးရှိသည်။