ကွေ့ယန်မြို့

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်၏ စီရင်စုအဆင့်ရှိ မြို့တော်

ကွေ့ယန်မြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကွေ့ကျိုးပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်းပြင်ဆင်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတုပြင်ဆင်


အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ဆင်


စီးပွားရေးပြင်ဆင်


လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများပြင်ဆင်


ယဉ်ကျေးမှုပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ကိုးကားပြင်ဆင်