ခမိုနိုမိယဘူတာ (ခါနာဂါဝါ)

ခမိုနိုမိယဘူတာ (鴨宮駅 ခမိုနိုမိယ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံခါနာဂါဝါခရိုင်အိုဒဝရမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်