ခမီလူမျိုး နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။

ခမီလူမျိုးတို့သည် ကုလားတန်မြစ်ရိုး တစ်​လျောက်တွင် အများဆုံး ​နေထိုင်ကြသည်။ ခမီတို့ကို ရခိုင်တို့က ချောင်းဖျား ခမီဟူ၍ ​ခေါ်ကြသည်။ ခမီတို့နှင့် မြိုတို့သည် အများဆုံး​ ရော​နှော​နေထိုင်ကြ၍ ဘာသာစကားအားဖြင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်