ခရခိဒဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို၊ တာမရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ခရခိဒဘူတာ (唐木田駅 ခရခိဒ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်တမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်