ခရှိမဘောလုံးကွင်းဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိဘရခိစီရင်စု၊ ခရှိမမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ခရှိမဘောလုံးကွင်းဘူတာ (鹿 島 サ ッ カ ー ス タ ジ ア ム 駅 ခရှိမဆက်ခဆုတဂျိယမု - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိဘရခိခရိုင်ခရှိမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်