ခရှိဟရဂျင်းဂူး − နိရှိဂုချိဘူတာ

ခရှိဟရဂျင်းဂူး − နိရှိဂုချိဘူတာ (橿原神宮西口駅 ခရှိဟရဂျင်းဂူး − နိရှိဂုချိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံနာရခရိုင်ခရှိဟရမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်