ခဝချိ - ယာမမိုတိုဘူတာ

ခဝချိ - ယာမမိုတိုဘူတာ (河内山本駅 ခဝချိ - ယာမမိုတို- အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်ယအိုမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်