ခါဂိုရှီးမားဘူတာ (鹿 児 島 駅 ခါဂိုရှီးမား - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံခါဂိုရှီးမားခရိုင်ခါဂိုရှီးမားမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်