ခိုင်းယေားမြို့ (海陽町 ခိုင်းယေားချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုခုရှီးမားခရိုင်၊ ခိုင်းဖုတိုင်း တွင် တည်ရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်