ချန်ဒူးမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံစိချွမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်းပြင်ဆင်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတုပြင်ဆင်

အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ဆင်

စီးပွားရေးပြင်ဆင်

လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများပြင်ဆင်

ယဉ်ကျေးမှုပြင်ဆင်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းပြင်ဆင်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်