ချန်ဒူးမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံစိချွမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်း ပြင်ဆင်ရန်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတု ပြင်ဆင်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး ပြင်ဆင်ရန်

စီးပွားရေး ပြင်ဆင်ရန်

လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများ ပြင်ဆင်ရန်

ယဉ်ကျေးမှု ပြင်ဆင်ရန်

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်