ချင်းပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်

ချင်းပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်သည် ချင်းပြည်နယ်ဟားခါးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် တည်ရှိသည့် ပြတိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်