ချူးအိုး − ရင်ခန်ဘူတာ

ချူးအိုး − ရင်ခန်ဘူတာ (中央林間駅 ချူးအိုး − ရင်ခန် - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ခါနာဂါဝါခရိုင်၊ ယာမတိုမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်