ဂမဂိုးရိဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အအိချိစီရင်စု၊ ဂါမာဂိုးရိမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ဂမဂိုးရိဘူတာ (蒲郡駅 ဂမဂိုးရိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအအိချိခရိုင်ဂမဂိုးရိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်