ဂိုသန်ဘာ့ဂ်မြို့သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ တွင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး နောဒစ်နိုင်ငံများတွင် ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။

ဂိုသန်ဘာ့ဂ်မြို့
Gothenburg
Göteborg
မြို့
နိုင်ငံ ဆွီဒင်