ဂျီပီအက်စ်

ကမ္ဘာ၏တည်နေရာအားလုံးကိုဂျီပီအက်စ်ဖြင့်နိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ဂျီပီအက်စ်ကိုသုံးပြီးတည်န

ဂျီပီအက်စ်(GPS) စနစ်ဆိုသည်မှာ ဂျီပီအက်စ်ရီဆီဗာများသည် အချိန်မှတ်အချက်ပြလှိုင်းများကို အနည်းဆုံးဂြိုဟ်တု သုံးလုံးမှဖမ်းယူပြီး မိမိတည်နေရာကို တွက်ချက်ရယူသော စနစ်ဖြစ်သည်။