ဂျုဇက်ပေ ကွန်တေ (၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသည်) အီတလီတက္ကသိုလ်၏ပါမောက္ခ၊ ဥပဒေပညာရှင်နှင့်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။

Giuseppe Conte Official.jpg