ဂျူးဂျေားဘူတာ (တိုကျို)

ဂျူးဂျေားဘူတာ (十条駅 ဂျူးဂျေား - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်ခိတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်