ဂျေအာ မိယမခိဘူတာ (JR 三 山 木 駅 ဂျေအာ မိယမခိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံကျိုတိုခရိုင်ခယေားတနဘဲမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်