ငါးထပ်ကြီးဘုရား (ကဝမြို့)

အခြား အမည်တူ နေရာများ အတွက်၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရား (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။

ငါးထပ်ကြီးဘုရား သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကဝမြို့ ရှိ သမိုင်းဝင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ဖြစ်သည်။ ငါးထပ်ကြီးဘုရားဟု လူသိများသော်လည်း ဘုရား၏ ဘွဲ့အမည်အရင်းမှာ မဟာအဘယမုနိဘုရားကြီး ဖြစ်သည်။

ငါးထပ်ကြီးဘုရား

တည်နေရာပြင်ဆင်

 
ကျောဘက်မြင်ကွင်း

ကိုးကားပြင်ဆင်