ငါး (ဂဏန်းသင်္ချာ)

သဘာဝကိန်း

မြန်မာအက္ခရာရှိ ကိန်းဂဏန်းများတွင် ငါးခုမြောက်ဖြစ်သည်။