ငှက်ပြာစိတ်

ငှက်ပြာစိတ်
Lightmatter fairy bluebird.jpg
Asian Fairy-bluebird
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးစဉ်သေး:
မျိုးရင်း:
Irenidae

Jerdon, 1863
မျိုးစု:
Irena

Horsfield, 1821
Irenidae distribution.PNG
Irena puella light green,
Irena cyanogaster dark green

ကိုးကားပြင်ဆင်