စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွန်ချက်များနှင့် ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အာဆီယံ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ(မူကြမ်း)များရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာများ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရသုံးငွေစာရင်း ကိစ္စရပ်များ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပြုခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

နောက်ခံသမိုင်း ပြင်ဆင်ရန်

 • ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို သီးခြားဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် စက်မှုလက်မှု တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်မှုလက်မှု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
 • ၁၉၅၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တို့တွင် စက်မှုလက်မှု တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းကို အဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အပြင် ၃-၄-၁၉၆၂ တွင် စက်မှုလက်မှု မြှင့်တင်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၅-၃-၁၉၇၂ တွင် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးဌာနကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး ဦးစီးဌာန(၂)ခု၊ ကော်ပိုရေးရှင်း (၁၄) ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ စက်မှုစီမံကိန်းကော်ပိုရေးရှင်း (၁) မှာ စက်မှုလက်မှု တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း ဖြစ်ပြီး စက်မှုစီမံကိန်းကော်ပိုရေးရှင်း(၂) မှာ စက်မှုလက်မှု မြှင့်တင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
 • ၁-၄-၁၉၇၅ တွင် အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟု ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အမှတ်(၁)စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနတွင် ဦးစီးဌာန(၂) ခုနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်း(၆) ခု ပါဝင်ရာ စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနသည် စက်မှုစီမံကိန်းကော်ပိုရေးရှင်း (၁) နှင့် (၂) တို့ကို ပူးပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
 • ၁-၁၂-၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအား စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
 • ၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှစ၍ အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရန်

စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ဖော်ပြပါဌာန(၇)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ [၁]

 • စီမံကိန်းဌာန
 • ဥပဒေရေးရာဌာန
 • နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန
 • ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန
 • လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန
 • လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန
 • အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြင်ဆင်ရန်

စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၏ အဓိကတာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

 1. မူဝါဒများနှင့် ဥပဒေများကို ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
 2. စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝယ်ယူရောင်းချမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊
 3. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလျာထားချက်များ၊ စီမံကိန်းများ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 4. အခြားဝန်ကြီးဌာနများအောက်ရှိ ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

သင်တန်းကျောင်းများ ပြင်ဆင်ရန်

စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(၆)ကျောင်းအား ဖွင့်လှစ်၍ စက်မှုကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို မွေးထုတ် သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

 1. စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန။ 5 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။