စည်းချက်

ဂီတရှုထောင့်အရ စည်းချက်ကျကျ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်မှု

စည်းချက် သို့ ရစ်သမ်ဆိုသည်မှာ ဂရိဘာသာ စကားမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ထပ်ပြန်တလဲလဲ ဖြစ်နေသည့် ပုံမှန် ရွေ့လျားမှု သို့မဟုတ် ညီတူညီမျှ ဖြစ်နေခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။