ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

စာပေရေးသားခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူကို စာရေးဆရာဟု ခေါ်သည်။