စိန်နားပန်၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ Lantana aculeata ဖြစ်ပြီး အရပ်အခေါ် Spanish Flag ဟုခေါ်သည်။ အပွင့်အရောင်ကိုမူနည်ပြီး Red (yellow, wild) Sage ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဂျမေကာနိုင်ငံတွင် အရိုင်းပေါက်ပင်များဖြစ်ပြီး အပူပိုင်းဒေသများဖြစ်သော တောင်အမေရိကနှင့် အမေရိကအလယ်ပိုင်းဇာတိဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အပူပိုင်းဒေသများတွင် စိန်နားပန်၏ မျိုးစိတ်ကွဲပေါင်းများစွာ ပေါက်ရောက်သည်။ စိန်နားပန် ပန်းပင်သည် နေရောင်အပြည့်အဝ ရရှိခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး နေရောင်အောက်တွင် အပွင့်များများ ပွင့်လေ့ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလေ့ကျပေါက်ပင်များအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ Scientific classification:Plantae, Angiosperms, Eudicots, Asterids, Lamiales, Verbenaceae, Lantana'

စိန်နားပန်ပန်းတွင် မျိုးကွဲနှင့် အရောင် များစွာ ရှိသည်