စိန်ရတုနှစ်တံဆိပ် သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော (၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တပ်မတော်တွင် စစ်မှုထမ်းသက်(၂၅)နှစ်နှင့်အထက် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စစ်မှုထမ်းများအား ချီးမြှင့်သည့် တံဆိပ် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၂/၂၀၂၀ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တပ်မတော်စိန်ရတုနှစ်တံဆိပ်ချီးမြှင့် အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူ အရာရှိ (၁၂၄၉)ဦး၊ စစ်သည် (၄၂၁၆၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၃၄၁၆) ဦးအားနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၁/၂၀၂၀ ဖြင့် တပ်မတော်စိန်ရတုနှစ်တံဆိပ်အား ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။[၁]

တပ်မတော်စိန်ရတုနှစ်တံဆိပ်
Tatmadaw Diamond Jubilee ribbon bar.svg
တပ်မတော်စိန်ရတုနှစ်တံဆိပ်၏ တာဝန်ချိန်တပ်ဆင်ရသော ဖဲကြိုးနမူနာ
တည်ထောင်ခဲ့၅.၃.၂၀၂၀
နိုင်ငံ မြန်မာ

ကိုးကားပြင်ဆင်