စီမံရေးရာဝန်ထမ်းအင်အား

ပြင်ဆင်ရန်
ခွင့်ပြု ခန့်ထား လစ်လပ်
အရာထမ်း ၁၄ ၁၂
အမှုထမ်း ၁၂၂ ၈၁ ၄၁

မှတ်ချက်။ ၁-၄-၂၀၀၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၀၇ ထိစီမံရေးရာနှင့် ကိုက်ညီသည့် သင်တန်းသား (၂၉) ဦးစေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံရေးရာဋ္ဌာနသည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏

- ပုံမှန်လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်ရေး

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းပမာဏနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားအချိုးညီမျှစေရေး

- လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး

- လုပ်ငန်းခွင်သာယာရေး

- ဝန်ထမ်းများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး စသည်တို့အတွက် ရုံးချုပ် / အခြေစိုက် စခန်းများမှ ဋ္ဌာနကြီးမှူးများ ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းမန်နေဂျာများနှင့်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းကာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

စီမံရေးရာဋ္ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ပြင်ဆင်ရန်
  1. ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စများကို မြို့ပြ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပဒေများ ၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာလက်စွဲဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံကွပ်ကဲခြင်း။
  2. ဝန်ထမ်းများ စတင်ခန့်ထားခြင်း ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အညီနေရာချထားခြင်း ၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း ၊ ပြောင်းရွှေ ့ခြင်း ၊ ခွင့်အမျိုးမျိုးပေးခြင်း၊ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ၊အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း ၊ အငြိမ်းစားယူခွင့်ပြုခြင်း နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ အထက်သို့တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
  3. သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေ ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။
  4. အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသောရုံးစည်းကမ်းများ ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ / မရှိ ကွပ်ကဲခြင်း ၊ ပညာပေးအရေးယူခြင်း ။
  5. ဝန်ထမ်းရေးရာ ဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ အထက်သို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း တို့ဖြစ်သည်။