စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့

MBA Progam ဟုသိကြသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့(Master of Business Administration)သင်တန်းများကို ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာဌာန ၊ ပတ္တမြားဆောင်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသည်။