ပုဂံမင်း ကျော်စွာအား ရှမ်းညီနောင်သုံးဦး မှ နန်းချသတ်ဖြတ်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့ဩဇာလွှမ်းမိုးသည့် ကျော်စွာ၏သား စောနစ်အား ပုဂံဘုရင်အဖြစ် နန်းတင်ကြသည်။ နန်းတက်ဘွဲ့မှာ သီရိတြိဘဝနာတျာပဝရဓမ္မရာဇာဖြစ်ပြီး ကျောက်စာများတွင် မင်းလုလင် ဟူ၍တွေ့ရတတ်သည်။ အာဏာမရှိသော မင်းအဖြစ်ဖြင့် ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးမှ ထီးပြိုင်နန်းပြိုင် အုပ်စိုးသည်ကိုသာ လက်ပိုက်ကြည့်ရှုနေရပြီး ပွဲတက်ဘုရင်မျှသာ နေရာရသည်။ အချို့ကျောက်စာများတွင် ပုဂံမင်းကြီးဟုပင် သီးခြားခွဲထုတ်ဖော်ပြခြင်း ခံရသည်။ ၎င်းလွန်လျှင် သားတော် စောမွန်နစ်မင်း ဆက်ခံသည်။ [၁]

  1. ပုဂံမင်းဆက်ရာဇဝင်သစ်-တင်နိုင်တိုး