ဆာဗာ (ကွန်ပျူတာ)

သာမန် ရုံးသုံးကွန်ပျူ‌တာ များစွာအတွက်၊ အချက်အလက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို၊ ဗဟိုပြု၍ သိမ်းဆ


ဆာဗာ(Server) ဆိုသည်မှာ အချက်အလက်(data) များအား စုစည်းထားသောနေရာ (ဝါ) တစုတစည်းတည်းရရှိနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။

ဆာဗာ(Server) များသည် များသောအားဖြင့် cloud based အချက်အလက် များသိုလှောင်ထားသောနေရာသာဖြစ်သည်။