ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ် (Hubert Elvin Rance) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၄၆ မှ ၁၉၄၈ ထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော နောက်ဆုံး ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ထရီနီဒတ်နှင့်တိုဘာကို နိုင်ငံ၏ ဘုရင်ခံအဖြင့် ဆက်လက်အမှုထမ်းသည်။