ဆို (ခန)

ဂျပန်စာရေးစနစ်၏ အက္ခရာ

ဟိရဂန တွင်そ သို့မဟုတ် ခတခန တွင်ソ (ရောမအက္ခရာဖြင့် so ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းso
translit. with dakutenzo
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်းそろばんのソ
(Soroban no "so")
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal s-
(さ行 sa-gyō)
so
sou
soo
, soh
そう, そぅ
そお, そぉ
そー
ソウ, ソゥ
ソオ, ソォ
ソー
Addition dakuten z-
(ざ行 za-gyō)
zo
zou
zoo
, zoh
ぞう, ぞぅ
ぞお, ぞぉ
ぞー
ゾウ, ゾゥ
ゾオ, ゾォ
ゾー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing そ
 
Stroke order in writing ソ
 
Stroke order in writing そ
 
Stroke order in writing ソ

Alternative formပြင်ဆင်

 
Alternate Hiragana shape

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ ソ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER SO KATAKANA LETTER SO HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO HIRAGANA LETTER ZO KATAKANA LETTER ZO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12381 U+305D 12477 U+30BD 65407 U+FF7F 12382 U+305E 12478 U+30BE
UTF-8 227 129 157 E3 81 9D 227 130 189 E3 82 BD 239 189 191 EF BD BF 227 129 158 E3 81 9E 227 130 190 E3 82 BE
Numeric character reference そ そ ソ ソ ソ ソ ぞ ぞ ゾ ゾ
Shift JIS 130 187 82 BB 131 92 83 5C 191 BF 130 188 82 BC 131 93 83 5D
  • Braille
そ / ソ in Japanese Braille
そ / ソ
so
ぞ / ゾ
zo
そう / ソー
ぞう / ゾー
Other kana based on Braille
しょ / ショ
sho
じょ / ジョ
jo
しょう / ショー
shō
じょう / ジョー
                         

   

ကိုးကားပြင်ဆင်