ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် su ဖြင့် မှတ်သားသည်၊ အသံထွက် ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဌာန်များသည် ခန်ဂျိအက္ခရာ 寸 နှင့် 須 မှ ဆင်းသက်ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းsu
translit. with dakutenzu
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်းすずめのス
(Suzume no "su")

ဤခနသည် ဒက်တန်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒက်တန်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက ဟိရဂနတွင် ず ဖြစ်လာသည်။ ခတခနတွင် ズ ဖြစ်လာသည်။ ရောမပုံစံ zu ဟု မှတ်သားကြသည်။[၁]

Forms Rōmaji Hiragana Katakana
Normal s-
(さ行 sa-gyō)
su
suu, swu
すう, すぅ
すー
スウ, スゥ
スー
Addition dakuten z-
(ざ行 za-gyō)
zu
zuu, zwu
ずう, ずぅ
ずー
ズウ, ズゥ
ズー
Other additional forms
Form A (sw-)
Romaji Hiragana Katakana
swa すぁ スァ
swi, Si すぃ スィ *
swe すぇ スェ
swo すぉ スォ
Form B (zw-)
Romaji Hiragana Katakana
zwa ずぁ ズァ
zwi, zi ずぃ ズィ *
zwe ずぇ ズェ
zwo ずぉ ズォ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing す
 
Stroke order in writing ス
 
Stroke order in writing す
 
Stroke order in writing ス

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
す / ス in Japanese Braille
す / ス
su
ず / ズ
zu
すう / スー
ずう / ズー
Other kana based on Braille
しゅ / シュ
shu
じゅ / ジュ
ju
しゅう / シュー
shū
じゅう / ジュー
                         

     

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. Refsing, Kirsten (1996). Early European Writings on the Ainu Language. London: Routledge. ISBN 0-7007-0400-0