ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် tsu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။[၁]

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းtsu, tu
translit. with dakutenzu, dzu, du
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်းつるかめのツ
(Tsurukame no "tsu")
Forms Rōmaji Hiragana Katakana
Normal ts-
(た行 ta-gyō)
tsu
tsuu
tsū
つう, つぅ
つー
ツウ, ツゥ
ツー
Addition dakuten d/z-
(だ行 da-gyō)
du, zu,
dzu
duu, zuu
,
づう, づぅ
づー
ヅウ, ヅゥ
ヅー
Other additional forms
Form A (ts-)
Romaji Hiragana Katakana
Tsa つぁ ツァ
Tsi つぃ ツィ
Tsu
Tse つぇ ツェ
Tso つぉ ツォ
Tsyu つゅ ツュ
Form B (zw-)
Romaji Hiragana Katakana
Zwa づぁ ヅァ
Zwi づぃ ヅィ
Dzu
Zwe づぇ ヅェ
Zwo づぉ ヅォ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing つ
 
Stroke order in writing ツ
 
Stroke order in writing つ
 
Stroke order in writing ツ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
つ / ツ in Japanese Braille
っ / ッ
sokuon
つ / ツ
tsu
づ / ヅ
zu/du
つう / ツー
tsū
づう / ヅー
/
Other kana based on Braille
ちゅ / チュ
chu
ぢゅ / ヂュ
ju/dyu
ちゅう / チュー
chū
ぢゅう / ヂュー
/dyū
                           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်