ဆွေးနွေးချက်:နတ်

There are no discussions on this page.

(ဤသို့ညွန်ကြားပေးခြင်းသည် ကျေးဇူးတင်ရှိသည်။ ဆွေးလိုသည်မှာ နတ် နှင့် နတ်ဘာသာ စကားလုံး မတူသည်အတွက် အတွက်ဖန်တီးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နတ်ဘာသာ ဆိုသော ခေါင်းစဥ်သည် လူသားတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည် မှု ဘာသာ တရားတစ်ပါး အည်ဖြစ်သည်အတွက် ကူညီကြပါဟု ဆွေးနွေးလိုပါသည်။)Moyezan (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၃၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ (UTC)

စာမျက်နှာ "နတ်" သို့ ပြန်သွားရန်။