အက္ခရာ

ပြင်ဆင်ရန်

မြန်မာဗျည်းအက္ခရာမှာ အ အက္ခရာ ဘာ​​​တွက်ထည့်ပါသလဲ Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး) ၀၂:၁၉၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်

ပျူ တုိ့သမုိင်းမပာဘူး

ပြင်ဆင်ရန်

ြပည့်စုံေအာင်ခံစားချက်မရေစဘူး Khun lathar (ဆွေးနွေး) ၀၆:၃၄၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်

စာမျက်နှာ "ဗျည်း" သို့ ပြန်သွားရန်။