ဆွေးနွေးချက်:ဗျည်း

Active discussions

အက္ခရာပြင်ဆင်

မြန်မာဗျည်းအက္ခရာမှာ အ အက္ခရာ ဘာ​​​တွက်ထည့်ပါသလဲ Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး) ၀၂:၁၉၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)

ပျူ တုိ့သမုိင်းမပာဘူးပြင်ဆင်

ြပည့်စုံေအာင်ခံစားချက်မရေစဘူး Khun lathar (ဆွေးနွေး) ၀၆:၃၄၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)

စာမျက်နှာ "ဗျည်း" သို့ ပြန်သွားရန်။