ဆွေးနွေးချက်:မင်းရှင်စော

There are no discussions on this page.

စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ မင်းရှင်စော ဖွားရာနှစ်ကို ၄၅၄ ခုနှစ်လို့ ပါထားပါတယ်။ ထပ်ဖြည့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မွန် မြန်မာ့လူချွန် ၁၀၀ စာအုပ်မှာပါ။ — Preceding unsigned comment added by Phoenix06 (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး)

စာမျက်နှာ "မင်းရှင်စော" သို့ ပြန်သွားရန်။