ဆွေးနွေးချက်:မနုဟာမင်း

အကြောင်းအရာအသစ် ထပ်ထည့်ရန်
ဤစာမျက်နှာတွင် ဆွေးနွေးချက်များမရှိပါ။

ဥကာလာပမင်းမွန်မျိုးနွယ်စုဆုိရင်ဘာလုိ့သထုံမင်းဆက်မှာမပာသလဲ — Khun lathar (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 07:20, 22 April 2020

စာမျက်နှာ "မနုဟာမင်း" သို့ ပြန်သွားရန်။