ဆွေးနွေးချက်:လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းနိုင်ငံများစာရင်း

Active discussions

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်း or လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းပြင်ဆင်

I think လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း is more relevant than လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်း. Thoughts? Trh ၀၅:၁၆၊ ၃၀ မတ်​ ၂၀၁၁ (UTC)

စာမျက်နှာ "လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းနိုင်ငံများစာရင်း" သို့ ပြန်သွားရန်။