ဆွေးနွေးချက်:ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်

I would like to add some information which is updated in the English version of Harvard. — Preceding unsigned comment added by Khinelay (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) <Khinelay (ဆွေးနွေး) ၀၇:၅၆၊ ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)khinelayKhinelay (ဆွေးနွေး) ၀၇:၅၆၊ ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)>အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]

စာမျက်နှာ "ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်" သို့ ပြန်သွားရန်။