ဇွန်း သည် ညွတ်ပြီးခွက်နေသည့် အဝိုင်းသဏ္ဌာန်ခွက်တစ်ခု ပါရှိသည့် ပန်းကန်ခွက်ယောက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဇွန်းသည် အသုံးပြုမှုအလျောက် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။ ဇွန်းများကို အစားအစာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရာတွင် တိုင်းတာရန်၊ ရောမွှေရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ယခုခေတ်ကာလအချိန်တွင် ဇွန်းများကို ငွေ၊ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ် အစရှိသည့် ပစ္စည်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။

Spoon engraved in reindeer antler, Magdalenian MHNT
Roman spoons from the Hoxne hoard

ရုပ်ပုံများ ပြင်ဆင်ရန်

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်