ဂီတပညာတွင် တင်န်ပို (tempo) ဆိုသည်မှာ သီချင်း သို့မဟုတ် ဂီတသံစဉ်၏ အမြန်နှုန်းကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အီတလီဘာသာတွင် အချိန် ရွေ့လျားမှုဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တင်န်ပိုသည် ရေးစပ်သီကုံးမှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ သီချင်းနှင့် ပတ်သက်သော ခံစားမှုနှင့် ရေးသားရန် ခက်ခဲခြင်းအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သည်။

မိုးဇက်ဆိုနာတာ XI မှ ပထမဆုံး ၂ ဘားကို တိုင်းတာထားခြင်းပုံ။ ဂီတသံစဉ်၏ တင်န်ပိုကို "Andante grazioso" ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး ခေတ်သစ် အရေးအသားဖြင့် " = 120" ဟု ရေးသားသည်။

တင်န်ပိုသတ်မှတ်ချက်ပြင်ဆင်

တင်န်ပိုကို "Beats per minute" (bpm) တစ်မိနစ်အတွင်း ရိုက်ခတ်သော အကြိမ်ရေဖြင့်ပြသည်။ ရှေးဂန္ထဝင် သီချင်းများတွင်မူ အီတာလျံစကားလုံး များဖြင့်ပြသည်။

ဝေါဟာရပြင်ဆင်

 • Larghissimo – အလွန့်အလွန်နှေးကွေး (24 bpm နှင့်အောက်)
 • Adagissimo – အလွန်နှေး
 • Grave – အလွန်နှေး (25–45 bpm)
 • Largo – ကျယ်ပြန့်စွာ (40–60 bpm)
 • Lento – နှေးနှေး (45–60 bpm)
 • Larghetto – ကျယ်ပြန့်စွာ (60–66 bpm)
 • Adagio – နှေးနှေး နှင့် ခံစားချက်များဖြင့်[၁] (66–76 bpm)
 • Adagiettoandante ထက်နှေး (72–76 bpm) သို့မဟုတ် adagio ထက်မြန် (70–80 bpm)
 • Andante – လမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ (76–100 bpm)
 • Andantinoandante ထက်မြန် သို့မဟုတ် နှေး (80–108 bpm)
 • Marcia moderato – ချီတက်သည့်ပုံစံ[၂][၃] (83–85 bpm)
 • Andante moderatoandante နှင့် moderato ကြား (92–112 bpm)
 • Moderato – သင့်လျော်သောအရှိန် (108–120 bpm)
 • Allegretto – သင့်တင်စွာမြန် (112–120 bpm)
 • Allegro moderatoallegro ၏အရှိန်နှင့် နီးသည် (116–120 bpm)
 • Allegro – လျင်မြန်စွာ (120–156 bpm) (molto allegro သည် allegro ထက်မြန်သော်လည်း ထိုတင်န်ပိုအတွင်းတွင်ရှိသည်)
 • Vivace – အသက်ဝင်စွာမြန် (156–176 bpm)
 • Vivacissimo – အလွန်အသက်ဝင်စွာမြန် (172–176 bpm)
 • Allegrissimo or Allegro vivace – အလွန်မြန် (172–176 bpm)
 • Presto – အလွန့်အလွန်မြန် (168–200 bpm)
 • Prestissimopresto ထက်ပင်မြန် (200 bpm နှင့် အထက်)

ကျမ်းကိုးပြင်ဆင်