တမ်ပူရာ

ငါး၊ပုစွန်(သို့)ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို မုန့်နှစ်ကပ်၍ ဆီပူထဲနှစ်ကြော်သောဂျပန် ဟင်းပွဲတစ်မ

တမ်ပူရာ (天ぷら သို့မဟုတ် 天麩羅) သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပင်လယ်စာများပါဝင်သည့် ဂျပန်အကြော်စုံ ဖြစ်သည်။

ပုဇွန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည် တမ်ပူရာ
Tenzaru (Tempura and Soba)
Tempura Udon

ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်ဆင်

ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်

ရိုးရာနည်းအတိုင်း ချက်ပြုတ်သည့် တမ်ပူရာတွင် ပင်လယ်စာအမျိုးမျိုးနှင့် အသီးအရွက်များသည် အဓိက ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။

ပင်လယ်စာပြင်ဆင်

တမ်ပူရာတွင် လူကြိုက်အများဆုံးမှာ ပုဇွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် အဲဘိတမ်ပူရာ ဖြစ်သည်။ တမ်ပူရာပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ပင်လယ်စာများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်သည်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြင်ဆင်

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည် တမ်ပူရာကို ယဆအိတမ်ပူရာဟု ခေါ်သည်။ ဤတမ်ပူရာပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်