ဤတမ်းပလိတ်ကို မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ အရ၊ အထူးသဖြင့် CSD G7 အတွက် စာမျက်နှာများအား tag ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သီးခြားတမ်းပလိတ်များအတွက် ညာဖက်ရှိ ဇယားကို ကြည့်ပါ။

ဤတမ်းပလိတ်သည် စာမျက်နှာကို မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်များ နှင့် အသုံးပြုသူအရ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်များ ကဏ္ဍတွင်းသို့ ပေါင်းထည့်ပေးသည်။

အသုံးပြုပုံ ပြင်ဆင်ရန်

တမ်းပလိတ်ကို ဖျက်မည့် စာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် ထားသင့်သည်။

ပါရာမီတာများ ပြင်ဆင်ရန်

{{db-g7}}

ဤသည်မှာ ပုံမှန် အသုံးပြုသည့် ပုံစံဖြစ်သည်။

{{db-g7|rationale=DeletionRationale}}

DeletionRationale သည် စာမျက်နှာအား အဘယ့်ကြောင့် ဖျက်သင့်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက် ရေးသားရန် ဖြစ်ပြီး စာလုံးအရောင် အနီရောင်ဖြင့် ပြသပေးလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများအား ဖျက်ရန်အတွက် အကြောင်းပြချက်ကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းပေးရမည်။

CSS နှင့်Javascript စာမျက်နှာများ ပြင်ဆင်ရန်

CSS သို့မဟုတ် JavaScript စာမျက်နှာများ – ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမဟုတ်သည့် .css သို့ .js ဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်များ အတွက် – အောက်ပါပုံစံအတိုင်း အသုံးပြုပါ။

/* {{db-g7}} */

ဖျက်သိမ်းမည့် စာသားသည် ပြသမည်မဟုတ်သော်လည်း စာမျက်နှာကို Category:အသုံးပြုသူအရ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်များ ကဏ္ဍတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။

အခြားကြည့်ရန် ပြင်ဆင်ရန်