Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

နမူနာအသုံးများ ပြင်ဆင်ရန်

ကုဒ်စာသား ရလဒ်
{{Location map-line |lon=-50}}
Line across the Earth
50°
50th meridian west
{{Location map-line |lon=130}}
Line across the Earth
130°
130th meridian east
{{Location map-line |lat=-30}}
Line across the Earth
30°
30th parallel south
{{Location map-line |lat=60}}
Line across the Earth
60°
60th parallel north