ယနေ့အထူးဓာတ်ပုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကျင်းပနေစဉ် (မတ် ၂၀၁၃)ဓာတ်ပုံ - Htoo Tay Zar