တရားမျှတစွာ အသုံးပြုခြင်း

တရားမျှတစွာ အသုံးပြုခြင်း (အင်္ဂလိပ်: fair use) သည် မူပိုင်ခွင့်ရှိ ပစ္စည်းအား မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်မလိုဘဲ အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာ အယူဝါဒ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပ အချို့နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုသည့် Fair dealing နှင့် ဆင်တူသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့အချိန်ထိ မူပိုင်ခွင့်လိုက်နာမှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ တရားစွဲဆိုမှုများ ကောင်းမွန်စွာ မထွန်းကားသေး၍ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရမှုများနှင့် မျှတမှုများ အားနည်းလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောက့် Fair use ဆိုသည့် မူပိုင်ခွင့်တောင်းခံခြင်းမရှိပဲ တစိတ်တဒေသဖြစ်စေ အလုံးစုံဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတရာမတောင်းဆိုခြင်းနှင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားခြင်းများလည်းမရှိသေးပါ။