တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ဘွဲ့

တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်: Taingkyo Pyikyo Saung အတိုကောက် တီ၊ ပီ၊ အက်စ်; T.P.S) [၁] သည် တိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏အားထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံယူရရှိသူ၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိသူ၊ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအထူးဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူ၊ (One who has promoted the welfare of his Country) များအားပေးအပ်သောဘွဲ့ ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယဘုရင်ခံက စတင်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်