တွံတေးတူးမြောင်းသည် ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး အလျား ၂၂ မိုင်ခန့် ရှိကာ ရန်ကုန်မြစ်နှင့် တိုးမြစ်ကို ဆက်သွယ် ဖောက်လုပ်ထားသော အဓိကရေလမ်းကြောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။